Χτίζοντας Γέφυρες: TogetherWeCan

Ενδυνάμωση και Βελτίωση των Δεξιοτήτων που αφορούν την Ενεργή Κοινωνική Συμμετοχή για Γυναικες Μετανάστριες σε Αγροτικές Περιοχές!

Το ERASMUS+ Έργο ‘TogetherWeCan’ είναι αφιερωμένο στην ενδυνάμωση δεξιότητων σε γυναίκες μετανάστριες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, αποσκοπώντας στο να ενσωματωθούν με επιτυχία στην δια βίου εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης.

Το έργο μας περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση ένταξης στην κοινότητα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων με κοινό όραμα την ενδυνάμωση των μεταναστριών που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Το όραμά μας

Το «Together We Can» συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κοινότητες, δημόσιους φορείς και εκπαιδευτικούς φορείς σε ένα μακροπρόθεσμο διεθνές δίκτυο. Αυτή η συλλογική προσπάθεια στοχεύει στο να εμπνεύσει και να επιτρέψει στις μετανάστριες να γίνουν ενεργές σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινότητα, ώστε να επιτύχουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους.

Στόχοι:

Στο επίκεντρο του «Together We Can» βρίσκεται μια ολιστική προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων. Μέσω κατάρτισης και συνεργασιών, στοχεύουμε να φέρουμε σε επαφή γυναίκες μετανάστριες και τοπικούς φορείς για την οικοδόμηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανοίγοντας πόρτες στη δια βίου μάθηση, για την ενσωμάτωση των γυναικών σε διάφορους τομείς όπως στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση.

Στην ενότητα «Αποτελέσματα έργου» μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις μας που συμπεριλαμβάνουν χρήσιμο περιεχόμενο σχετικά με το θέμα της ενδυνάμωσης των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, το νομικό πλαίσιο και τις ευκαιρίες ένταξης και ενσωμάτωσης στην Αυστρία, Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε για τη μεθοδολογία μας που στοχεύει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.